Inwestycje, witamy

Zapraszamy do świata nieruchomości
i nowych możliwości w inwestycjach,
które razem z Tobą odkryjemy.

Nasz zespół to ekstraklasa w obsłudze
klienta, ponieważ to Ty jesteś dla nas
najważniejszy.

Poznaj ludzi pełnych pasji,
zaangażowania, profesjonalistów w
dziedzinie nieruchomości, inwestycji
i obsłudze prawnej.

OPEN AREA INVESTMENT, KONTAKT: 511-106-138, BIURO@OPENAREA.PL

Open Area Investment sp. z o.o., ul. Pasłęcka 16c lok.30, 03 - 137 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,

nr KRS: 0000605828, NIP: 524-279-66-08, REGON: 363927030, kapitał zakładowy: 12 000 zł